Persony a sprzedaż e-commerce

blog images

Kilku słów na temat persony
Nazwą persona określa się modelowego klienta. Jest to wizualizacja przykładowego najlepszego konsumenta dla naszego sklepu www, którego stworzono na bazie już zgromadzonych i przebadanych informacji marketingowych. Persona stanowi więc odpowiedź na pytania – do jakiej osoby się zwracam i jakiej osobie sprzedaje. Persony są obszernie wykorzystywane – nie tylko w koncepcjach marketingowych, ale również np. podczas projektowania witryn www i aplikacji.

 

Wygląd persony
Persona przedstawiana jest jako prawdziwa osoba – pomimo tego, że wykreowana została na bazie zgromadzonych informacji. Zawiera ona zdjęcie, imię, krótką charakterystykę i inne informacje, które zazwyczaj dzielą się na segmenty.
Podstawę kreowanej persony stanowią takie informacje jak – dane związane z płcią, wiekiem, językiem, jakim operuje, stanem cywilnym, itp. Dopełniane są one informacjami społeczne i ekonomiczne. Natomiast informacje psychograficzne odzwierciedlają styl życia i cechy osobowości. Idealnie mieszają się z behawioralnymi. Kluczowe jest również określenie celów, preferencji i problemów, z którymi się zmaga. Wszystkie te dane gromadzone są z uwzględnieniem produktów oraz usług, na potrzeby których kreowana jest persona.

W stworzeniu persony pomocą służą ogólnodostępne gotowce.
Takie narzędzia, zwłaszcza te kreujące persony na bazie pytań zadawanych jedno po drugim, mogą nieco zawęzić obraz. Dlatego warto skorzystać z nich jedynie na start, dla zwykłych testów. Docelową personę natomiast najlepiej stworzyć na bazie informacji, które są realnie przydatne dla danego biznesu.

 

Persony a sklep www

Persony sklepu internetowego można wykreować głównie w celach:
– tworzenia kolejnej usługi, albo wdrażania kolejnego rozwiązania do sklepu
– tworzenia koncepcji komunikacji sklepu
– tworzenia kolejnych treści dla content marketingu
– kreowania dobrych doświadczeń z marką firmy.

Persony są bardzo przydatne jeśli chodzi o planowanie oraz wprowadzanie różnorodnych działań marketingowych. Nasz odbiorca nieustannie musi być w naszej głowie, podczas tworzenia każdej oferty, promocji, czy treści w mediach społecznościowych.

 

Budowanie person dla e-commerce
Persona musi stanowić przełożenie liczb na określone cechy odbiorcy – dlatego, aby poszczególni pracownicy marketingu w danym sklepu wiedzieli do kogo się zwracają. W najlepszej sytuacji kreuje się ją na bazie twardych informacji liczbowych, a później informacje te uszczegóławia się na bzie miękkich źródeł, czyli np. na bazie ankiet.
W uzależnieniu od założeń firmy i typu oferowanych usług, czy produktów, rozszerzamy dane o personie o te szczegółowsze. Kanałów wiedzy o klientach jest cała masa. Im dłużej funkcjonuje dany sklep oraz im więcej narzędzi marketingu jest stosowanych, tym większą liczbą informacji o klientach firma dysponuje.

 

Z jakich obszarów więc można gromadzić informacje o modelowych konsumentach? M.in. z:
– mediów społecznościowych
– Google Analytics
– narzędzi SEO
– Social listening
– CRM
– rozmów z odbiorcami

 

Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy nie posiadamy własnych danych historycznych?
Najlepsza persona bez dwóch zdań może zostać wykreowana na bazie twardych danych zgromadzonych w naszym sklepie. Jeżeli jesteśmy początkującymi przedsiębiorcami, możemy skorzystać z ogólnodostępnych statystyk dla firm, które dysponują tym samym asortymentem. Monitorujmy klientów konkurencji w obrębie jej portalów społecznościowych, sprawdzajmy raporty konsumenckie dla naszej branży.